İşe Alım ve Başvuru Süreci

Şirketimizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda açık, objektif işe alım süreci ile kurum kültürüne uygun temel yetkinlikler ve pozisyona uygun özel yetkinlikler doğrultusunda seçilmiş en yetenekli kişilerin bizimle çalışmasını hedefliyoruz.

 

Firmamız, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla da çalışanlarımızın hayatlarını değiştiriyor. İşe alım süreçlerimizde fonksiyonel yetkinliklerin yanı sıra markamızın değerlerini oluşturan .yetkinliklerini de değerlendiriyoruz.

 

Bu değerler  ile çalışana, gelişebileceği, mutlu bir şekilde çalışabileceği ve bu yüzden bağlılık kültürünün yüksek olduğu bir ortam sağlıyoruz. Bu ortama uyum sağlayacak arkadaşlarla çalışmak istiyoruz.

 

Şirketimize başvurular ilan sürecine bağlı olarak e-posta, gazete, internet sitesi veya danışman firma yolu ile yapılmaktadır.

 

Şirketimizin açık pozisyonlarına başvuran adaylarla insan kaynakları ve pozisyonun ilgili yöneticilerinin katıldığı en az iki görüşme yapılır. Pozisyonun niteliğine göre adaylara farklı değerlendirme süreçleri uygulanır. Bu değerlendirme ve görüşme sürecini olumlu olarak tamamlayan adaylara İnsan Kaynakları Departmanı tarafından iş teklifi yapılır. Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda olumlu değerlendirilemeyen adaylara teşekkür edilir ve başvuruları başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere altı ay boyunca veritabanında saklanır.