Geri

L’OCCITANE’IN ÖNEM VERDİKLERİ

DEĞERLERİMİZ

1976 yılında kurulduğundan beri L'OCCITANE bazı basit değerleri beslemiştir: otantiklik, saygı ve duyumsallık. Bu bir felsefeden fazlasıdır; yıllar boyunca birçok önemli kararı etkileyen bir ilke haline gelmiştir.

Atılım ve kararlarımızın tümüne bir çift arzumuz rehberlik etmiştir: korumak ve sonrakilere aktarmak.Markamıza yaşam gücünü, anlamını ve amacını kazandıran budur.

CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) raporumuzu okumak için >

Otantiklik

Herhangi iyi bir ürünün arkasında her zaman gerçek bir hikaye bulunur. Herbir L’OCCITANE şişesinin arkasında izlenebilir köken ve toprak, titiz standartlara sahip üreticiler ve Provans ya da başka bir yerden miras alınan tekniklere ait bilgiler bulunur.

Misyonumuz Fransa'nın güneyinden gelen  güzellikle ilgili geleneklerin ve "becerilerin",  herkes tarafından takdir edilecek ürünler vasıtasıyla modern dünyaya aktarmaktır.  Çevrimiçi dergimizi ziyaret ederek içeriklerimizi temin ettiğimiz bu güzeller güzeli topraklar hakkında daha fazla bilgi edinin.:

FANTASTİK PROVANS >

Saygı

Biz L’OCCITANE'da, atılımlarımızın ve ürünlerimizin çevre üzerindeki etkilerini sınırlamaya, hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığına ve mümkün olan her zaman yüreğimize yakın gelen davaları desteklemeye  adanmışızdır. Etiketlerde kullandığımız kör braille / engelli alfabesi sayesinde ürünlerimizin görme engelli kişilere de ulaşabilmesiiçin çabalamaktayız. Hem şirket hem de  L'OCCITANE vakfı vasıtasıyla bu tür sözlerimizin üstüne yükselebilmek için çabalarımıza devam etmekteyiz.

L'OCCITANE VAKFI >

Duyumsallık

Etkin güzellik ürünlerimiz geleneği, doğayı ve araştırmayı bir araya getirmemizin sonucudur.Ancak araştırmacılarımız aynı zamanda keyif üzerinde de odaklanmaktadırlar.Dokusundan kokusuna bir L’OCCITANE ürünü her zaman bir sağlık anı ve duyumsal haz sunar. Kokulardan renklere, iç ışıklandırmadan güleryüzlü çalışanlara kadar, bizimle geçirilen her anın zengin bir eğlence ve keşif olması için mağazalarımızı dizayn etmekteyiz. Son olarak, bu yolculuğu uzatmak ve duyuları daha da zevklendirmek için , L'OCCITANE Provans'taki Camargue bölgesinin sulak alanlarından ve kumullarından esinlenerek markanın ruhunu yansıtan spa'lar geliştirmiştir.

L'OCCITANE  SPA >

HAYIRSEVERLİK

1976 yılında kurulduğundan beri  L’OCCITANE toplumla ilgilenmektedir. 2006 yılında, L’OCCITANE bu girişimleri daha da iyileştirebilmek için Vakfını yaratmıştır. Senelik yaklaşık 1 milyon Avroluk bir bütçe ile çalışan  L’OCCITANE Vakfı'nın iki temel faaliyet alanı mevcuttur: dünya çapında görme engellilere destek ve Burkina Faso'daki kadınların ekonomik bağımsızlığı.
L’OCCITANE çalışanları, 2011 yılındaki tsunamiden sonra özel bir girişim olarak,  Japonya'nın yeniden inşasını desteklemenin yanısıra  Vakıf projelerinde de yer alırlar.

Kadınların

25 yılı aşkın bir süredir  L’OCCITANE ürünlerinde Burkina Faso'dan gelen Shea yağını kullana gelmektedir. Bu ortaklığı güçlendirmek için  L’OCCITANE Vakfı okuma-yazma programları ve  girişimci projelerinin teşvik edilmesi  ile yerel kadınların ekonomik bağımsızlıklarını desteklemektedir. 7000'den fazla Burkinabe kadını bu programlar sayesinde özerkliğine kavuşmuştur.

Her yıl, Mart ayındaki Kadınlar Gününde , L’OCCITANE Burkina Faso'da üretilmiş özel bir sabunu satışa sunar. Bu satışın getirisinin % 100'ü* yerel kadınlar için okuma-yazma merkezleri inşaatlarında ve işletmelerinde kullanılmak üzere bağış edilir.  2012yılında 153.000  Avro'dan fazlası toplanmıştır.

*Mağaza satış fiyatı, vergi, ulaşım ve üretim masrafları hariç

Görme Engellilere Destek

Duyumsal bir marka olarak, L’OCCITANE ambalajlarının çoğunda braille alfabesi kullanarak görme engellilere destek olmayı seçmiştir. Vakıf daha da ileri giderek görme engellilerin profesyonel entegrasyonunu kolaylaştırmakta ve gelişmekte olan ülkelerde önlenebilir körlükle savaşmaktadır. Bu program sayesinde  500,000'den fazla kişi  oftalmolojik bakımdan geçebilmiştir.

Her sene Ekim ayındaki Dünya Göz Gününde  L’OCCITANE bir dayanışma ürünü sunarak gelirinin % 100'ünü* gelişmekte olan ülkelerdeki önlenebilir körlükle savaşan projeleri desteklemek için bağışlamaktadır. 2011 yılında,  210,000 Avro'dan fazlası toplanmıştır.
*Vergi, ulaşım ve üretim masrafları hariç

L'OCCITANE Çalışanlarının

Kurulduğundan beri L’OCCITANE Vakfı çalışanlarını projelerine dahil etmiştir. Fransa'da Vakıf Burkinabe kadınlarına sabun yapma konusunda eğitim vermeye yardımcı olan çalışan gruplarını desteklemektedir.

Tüm dünyadaki L’OCCITANE çalışanları da görme engellileri destekleyici yerel atılımları destekleyerek Vakfın misyonuna ulaşmasına yardımcı olmaktadır. 12 uluslararası denk kuruluş ağı Vakfın dünya çapındaki çalışanlarıyla daha iyi iletişim kurmasını sağlamak için yardımcı olmaktadır.

Yerel projelerden örnekler
• Bölgesel L’OCCITANE ofisleri önlenebilir körlükle savaşan kuruluşları desteklemek için  80,000 avro'dan fazlasını toplayabilmiştir.6,900 kişi bu çabalardan fayda görmüştür. Örneğin; işitsel kitapların geliştirilmesinin yanısıra görme engellilerin gündelik yaşamını kolaylaştırıcı araçların geliştirilmesi
• Malezya'da çalışanlar Malezya Görme Engelliler Kuruluşuyla birlikte çalışmaktadırlar.  
• A:B:D:'de New York şirket ekibi üç yıl boyunca Helen Keller Uluslarası kuruluşunu desteklemiştir. Amerikalı çalışanlar 1400 çocuğun göz muayenesinden geçmesini sağlayan ya da gözlük almalarını mümkün kılan muayenelerin finansmanını görme engelli çocuklar tarafından yapılan bayram kartlarını satarak sağlamışlardır.  
• Rusya'da ekipler Görme EngelliGençlik Vakfı için braille kitaplarını finanse etmek  üzere  18,000 Avro toplamışlardır.
• Kanada'da çalışanlar bir araya gelerek ORBIS Kanada kuruluşunu ve bu kuruluşun "Uçan Göz" uçak hastanesini desteklemişlerdir.

Daha fazla bilgi için sizi VAKIF BROŞÜRÜ'NÜ incelemeye davet ediyoruz.

L'OCCITANE Japonya'ya destek veriyor
2011 yılı 11 Mart'ta gerçekleşen deprem ve tsunamiden sonra  L’OCCITANE, markası için çok değer verdiği bir ülke olan  Japonya'nın yeniden inşasını kolaylaştırmaya karar vermiştir. İlk olarak bağışladığı 50,000 ürünü takiben  L’OCCITANE, 2012 Nisan'ında Sınır Tanımayan Çocuklar'la işbirliği yaparak açılan  Kamaishi'deki bir sosyal merkezin yeniden inşasında yer almıştır.

Yerel Projeler

Yüksek Provans'ın Alplerinde kurulu, toprağına demir atmış  L'OCCITANE toplumla son derece ilgili birmarkadır.  Bu bölgenin canlanmasında katkısı olan her birkadın ve erkeğe çok değer vermekteyiz. Markanın değerleri olan ve verdiği tüm sözlerin kökünde bulunan  saygı, otantiklik ve duyumsallığın yanısıra doğanın korunması için  ve bölgesel becerilerin iletişimi için gerçek birtutku duyan  L'OCCITANE aynı zamanda kültür, spor ve turizm konularında da yerel ve bölgesel ortaklıklara yatırımlar yapmıştır.

YEREL ORTAKLAR >
YEREL SPONSORLUKLAR >

Sosyal Sorumluluk

Saygı duymak  L’OCCITANE’ın değerlerinin merkezindedir ve sosyal politikalarını aşağıdaki temel noktalara uyarak yönlendirmesine yardımcı olmaktadır:
• Çalışanların sahip olduğu potansiyel kariyer amaçlarını ifade etmelerine izin verirken diğer yandan  grubun gelişimini desteklemek adına İnsan kaynaklarının gelişimi
• İş / yaşam dengesi
• Engelli kişilerin uyumlanmaları: Çeşitliliğe, özellikle de şirketin insan kaynakları politikası doğrultusunda işe alınmış  ve engelliler ekibinin etkinliklerine tabi olan engelli kişilere karşı açık olma

Kazaları önleyici ve çalışanları sağlığını temin edici  güvenlik ve ergonomiyi içeren öngörülü bir politika işletilmektedir.

Son olarak, L’OCCITANE dayanışma projeleri  ve Vakfı sayesinde toplumla ilgilenmektedir. “Şirket bir bütünün sadece bir parçasıdır ve sürdürülebilir gelişimin temel direklerinden biri şirketin toplumuyla kurduğu sorumluluk sahibi ilişkidir.  L’OCCITANE Provence-Alpler-Cote-d’Azur bölgesi için hayati önem taşıyan ekonomik ve sosyal bir üyedir. Akdenizin ötesinde,  L’OCCITANE 20 yıldır Burkinabe toplumu ile de güçlü bağlar kurmuştur. Shea yağı sayesinde, Vakfın Burkina Faso'daki faaliyetleri bu bağları daha da güçlendirmiştir.” - Olivier Baussan,  L’OCCITANE'ın kurucusu

Sorumlu Satınalma

İçeriklerimizin izlenebilirliğini sürdürme ve tedarik zincirimizin sürdürülebilirliği konusundaki titiz tutumumuzdan dolayı  L’OCCITANE 'ın sadece üreticilerle ilişkileri yürütmeye adanmış bir ekibi vardır. Doğa bilgisiyle esinlenmiş, biyolojik korsanlıktan kaçınarakhazırlanan formüllerimiz her zaman çevreye son derece saygılıdır.

İş ahlakı politikamızı onaylanmış bir çerçevede sunmak için biz BM Global Anlaşmasına ve bunun insan hakları, çalışma hakları, çevresel haklar ve suistimalle savaş alanlarındaki on ilkesine bağlıyız.

Palmiye Yağı Politikamız

L’OCCITANE, sürdürülebilir palmiye yağı kullanımını desteklemektedir. Formüllerimizde, direkt olarak palm yağı kullanmıyor ve bu yağı direkt olarak satın almıyoruz. Yine de, kullanmakta olduğumuz temizleyici içeriklerin formülünde palmiye yağı türevi bulunmaktadır. Sürdürülebilir palmiye yağı kullanımı için yapmakta olduğumuz girişimleri keşfedin

 

Daha fazlası için tıklayın

Sürdürülebilir İçerikler

L’OCCITANE'ın tarihçesi sadece Provans ve Akdeniz bitkilerine değil aynı zamanda onları yetiştiren insanlarada sıkı sıkıya bağlıdır. Kalitemiz ve izlenebilirlik kriterlerimiz son deece titiz ve talepkardır.Yerel üreticileri destekleriz ve mümkün olduğunda, organik ve/veya P.D.O sertifikalı ürünleri seçeriz. Tercihimizi küçük, entegre üretimağlarından yana kullanırız. Eğer yabani bir bitki istismar edilmeye başlandıysa hemen konrtollü tarım programları oluştururuz..Son olarak tehlike altındaki mahsullerin korunmasına  ya da çoktan unutulmuş tarımsal ürünlerin yeniden canlandırılmasına yardımcı olmakiçin bölgesel seviyedeki tüm organizasyonlarla elele çalışırız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇERİKLER >

Biyolojik Korsanlığa Hayır

L'OCCITANE tarafından kayıt altına alınan patentler, şirketin bünyesindeki araştırma ve geliştirme departmanı tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonucu olarak ortaya çıkan tedavi edici ya da kozmetik gelişmeleri temel alır.

L’OCCITANE geleneksel bilgiye dayanan uygulamaları (biyolojik korsanlık) patent altına almaz ancak yeni etkililik testleri geliştirir ve güzellik ihtiyaçlarını karşılayan yeni karışımlar elde etmek üzere araştırmalar yapar. Patentleri başka bir şirketin aynı bitkiyi kullanmasını engelleyen patentler değildir.

Etik İş Uygulamaları

2011 yılından beri , L’OCCITANE resmi olarak BM Global Antlaşmasının insan hakları,çalışma standartları, çevre ve istismar karşıtlığını içeren özündeki değerlere ve ilkelere sıkı sıkıya bağlanmıştır .

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM

Biz formüllerimizin yaratılmasından ambalajımızın geliştirilmesine kadar, üretim ve dağıtım da buna dahil olmak üzere, işimizin her yönünün çevre üzerindeki etkilerini sınırlamaya çabalamaktayız.  Çevre üzerindeki etkimizi sürekli azaltmak için ISO 14001 sertifikasyon sürecine dahil olmuş bulunmaktayız.

Çalışanlarımız ve butiklerimiz, çevre konusunda etkin paylaşımı desteklemek amacıyla geliştirilmiş olan yönergelere uymak yoluyla çevreyi korumaktadır.

Formüller

L'OCCITANE ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için aşağıdaki önlemleri almıştır:
• 2005 yılından beri kokularda fitalatlar kullanılmamaktadır
• Parabenler yavaş yavaş formüllerden çıkartılmaktadır
• Mineral yağlar yerine bitkiselyağlar kullanılmaktadır
• Silikon kullanımı kısıtlanmıştır

FORMÜLLERİMİZ >

Ambalaj

L’OCCITANE'ın paketleme için  dört hedeften oluşan bir eko-dizayn tüzüğü vardır:
• Azaltma: paket ağırlığı, atık madde miktarı, çevresel etki
• Yeniden dönüştürme: umumi çöp imha endüstrisinin ürünü olan malzemeleri tercih etmek, müşterilerin birleşenleri birbirinden ayırabilmesine izin veren paketleme tasarımları
• Yeniden kullanım: eko-yedeklerimizde olduğu gibi zaten yeniden dönüştürülmüş malzemeleri tercih etmek
• Kontrol: tedarikçilerimizin ekolojik adanmışlıkları, kuruluş tarafından ürünlerimizin yeryüzüne etkisinin tamamı, yaşam döngüsü değerlendirmesi.

Diğer koleksiyonlara yol açmak adına seçilmiş olan, eko-tasarım anlamındaki öncü ürün gruplarımız  Aromakoloji ve Verdon gamlarıdır. erkeklere yönelik olan Verdon grubu 2010 da, tekli paket malzemesi olarak  %100 yeniden dönüştürülmüş PET kullanılarak satışa sunularak L'OCCITANE'da bir ilke , kozmetik endüstrisinde de sıradışı bir adıma imza atmıştır. Peşinden gelen Aromakoloji koleksiyonundaki şampuan ve saç kremlerinin eko-yedeklerini birkaç değişik ürün gamındaki eko-yedekler takip etmiştir.

Üretim

Üretim tesislerinin çevre üzerindeki etkilerini sınırlamak L'OCCITANE'ın çevre politikasının omurgasını oluştururken üç noktayı hedeflemektedir:
• Enerji tüketimimizi azaltmak
• Su kullanımımızı ve atık su kirliliğini azaltmak
• Dönüştürülebilen çöp miktarını arttırırken çöp üretimini azaltmak

2002 yılından bu yana, çöplerin ayrıştırılması işleminin üretim tesisinde gerçekleştirilmesine çaba gösterilerek bu konuda ilerleme kaydedilmektedir. 2010 yılının sonunda çöp tonajının %60'ı dönüştürülmüştür. Çöp ayrıştırılamadığında da, çöpün yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü  çöpten enerji seçeneğini desteklemekteyiz.  2010 yılında çöpümüzün % 90'ı yeniden kullanılabilir hale getirilmiştir, kalan %10'da toprak dolgusu olarak kullanılmıştır. Hedefimiz çöpü daha da azaltabilmek – ve zaman içinde tamamen yok ederek – çöpün toprak dolgusu olarak kullanımını sonlandırmaktır.

Çalışanlar

Endüstriyel tesislerimizde 1000'den fazla kişi çalışmaktadır. Çevreye verdiğimiz zararı azaltma çabalarımıza çalışanlarımızı da dahil etmek adına birçok girişimde bulunulmuştur.

Lojistik

2011 yılında yapılan karbon ayak izi ölçümlerimizin lojistik ağımızdaki iyileştirme gerektiren noktaları belirlememizi sağlamıştır: hava yoluyla nakliye ve nakliye konteynerlerinin doldurulmasında azaltmaya gidilmiştir. Bu konuları kapsayacak lojistik akışına bağlı bir karbon azaltma hareket planı oluşturulmuştur.

Butikler

L’OCCITANE boyalar, kireç, mineraller ya da ahşap gibi, kullanılan malzemelerin çevre dostu olmasına özen göstermektedir.

Mağazalarımız ınışıklandırmalarında artık sadece  halojen spot lambalar değil, iodine lambası ve LED'ler de kullanılmaktadır.Yeni tasarım mağazalarımızdaki raflar da LED'ler veya tasarruflu lambalar kullanılarak aydınlatmada %40 enerji tasarrufuna ulaşılmaktadır.