{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no", "memberTypes": "Logged Out" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": { "pageType": "Homepage", "pageBreadcrumb": "Ana Sayfa>" } }
{ "type": "gtmStart" }
SEPETİM
Sepet
ARA TOPLAM
1250
Siparişleriniz Bayram tatili sebebiyle 20.06.2024'de hazırlanmaya başlanacaktır
SEPETİ GÖRÜNTÜLE
1.250 TL ve üzeri alışverişinizde kargo ücretsiz! Siparişleriniz Bayram tatili sebebiyle 20.06.2024'de hazırlanmaya başlanacaktır

Üyelik ve Sadakat Programı Koşulları

PALMİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (PALMİYE) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 1. Bu sitede sunulan hizmetler PALMİYE tarafından sağlanmaktadır. Sitenin yasal sahibi PALMİYE olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi PALMİYE'ye aittir.
 2. İşbu kullanım koşullarını PALMİYE dilediği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 3. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, PALMİYE tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. PALMİYE, bu site' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 4. Internet sitemize girilen verilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, veri ve işlemin mahiyetine göre PALMİYE ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca on line olarak kullanıcı ve ilgili üçüncü şahıs arasında gerçekleştirilmektedir
 5. Müşterilerimizin sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 6. Müşterilerimize ait bilgiler ancak yürürlükte olan mevzuatta yer alan düzenlemelerin öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelerin üye olurken veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler kayda alınabilir, şirketimiz tarafından saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde üyenin onayı alınmak sureti ile paylaşılabilir ve kullanılabilir.
 7. Sitemizin diğer internet-web/mobil site ve uygulamalara bağlantı (link) verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.
 8. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları şirketimize aittir.
 9. Ürünlerin iadesi ve değişiminde ilgili sayfalardaki sözleşmelerde yer alan hükümler geçerlidir. İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.
 10. Internet sitemizden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine ürün gönderimi yapılmaktadır. Internet sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesi geçerli olacaktır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi"), Esentepe Mah. Matbuat Sokak No:31 Şişli İstanbul adresinde mukim PALMİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (PALMİYE) ile sitede üye olan ÜYE arasında, PALMİYE tarafından sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden ÜYE tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

ÜYE, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. İşbu sözleşmenin konusu, www.loccitane.com.tr alan adlı sitede PALMİYE tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden ÜYE tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir
  2. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, sitede yer alan tüm hizmet, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup sitede PALMİYE tarafından sağlanan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabulü ile ÜYE, sitede yer alan ve yer alacak olan PALMİYE tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. ÜYE tarafından internet sitesinde üyelik oluşturmak veya internet sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla PALMİYE ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, Çerez Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
  4. Üye, bu form ile açıkladığı ve daha sonra açıklayacağı bilgilerin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin yanlış olması halinde PALMİYE’nin uğrayabileceği her türlü zararı karşılayacağını kabul ve beyan eder.
  5. Üye, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin İnternet sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
  6. Bir üyenin tek kaydı olabilir.
  7. PALMİYE, dilediği zaman ve bir gerekçe göstermeden Üyelik sözleşmesini feshedebilir.
  8. Üye, çağrı merkezi, kvkk@loccitane.com.tr e mail adresi veya web sitesi üzerinden bildirmek koşulu ile iş bu sözleşmeyi feshedebilir ve üyeliği sona erdirebilir.
  9. Üyeliğin fesih veya başka bir sebeple sona ermesi halinde üyeye sağlanan haklar sona erer.
 2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

PALMİYE, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve internet sitesinde yer alan Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni, Veri İşleme Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla internet sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 1.  DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda PALMİYE’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile PALMİYE’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 1. BİLDİRİM 

PALMİYE, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kurabilecektir. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir Mahkeme, Tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN DEVRİ

Üye, PALMİYE’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 1.  TADİL VE FERAGAT

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
 1. Site üzerinden, PALMİYE’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında PALMİYE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların ve Üyelerin kendi sorumluluğundadır. PALMİYE bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, PALMİYE’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
 1. PALMİYE, sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve PALMİYE’nin sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 1. PALMİYE, siteye erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. PALMİYE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile PALMİYE’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
PALMİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş   ÜYE/KATILIMCI

 

ÜYE, Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Aşağıdaki metinlerle ilgili üyelik sayfasında tarafınıza tercih kutucukları sunulacaktır. İşaretleyip kabul etmeniz durumunda üyelik ve izin süreçleriniz tamamlanmış olacaktır

PALMİYE SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK ONAY METNİ

PALMİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (PALMİYE) tarafından tarafıma iletilen PALMİYE sadakat programı üyelik koşullarını ve Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum.

ÜYE/KATILIMCI

PALMİYE SADAKAT PROGRAMI DETAYLARI

PALMİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (PALMİYE) SADAKAT ÜYELİK PROGRAMI” (“Program”) isimli programına ilişkin katılım, üyelik ve yürütme koşulları aşağıda açıklanmıştır

Program’a üye olunması Katılımcı’nın işbu sözleşmeyi/katılım ve üyelik koşullarını açıkça okuduğunu ve kabul ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, tüm Katılımcılar’ın/Üyelerin işbu üyelik koşullarını dikkatlice okumasını öneriyoruz 

PROGRAM’A KİMLER KATILABİLİR

Sadece 18 yaşından büyük olan gerçek kişiler PALMİYE ÜYELİK PROGRAMI” programının bir parçası olabilir:

PROGRAM’A NASIL KATILIRIM?

Program’a üyelik aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a) Havaalanları(duty free mağazaları) ve farklı bir PALMİYE satış yönetim sistemine sahip diğer perakende satış noktaları hariç olmak üzere “PALMİYE” logosu altında faaliyet gösteren ve Bölge’de bulunan fiziksel mağazalar aracılığıyla programa katılabilirsiniz. Mağaza kasalarında sizlere SMS yoluyla, işbu üyelik ve katılım koşulları linki ile birlikte, programı kabul iradeniz ve imzanız yerine geçecek olan size özel üretilmiş bir kod gönderilecektir. Bu kod’u mağaza personeline iletmeniz durumunda, üyeliğiniz başlamış olacaktır.

b) www.loccitane.com.tr web sitesinden veya mobil uygulamaları üzerinden online olarak, PALMİYE SADAKAT PROGRAMI katılım alanından, yine bir üst bölümde belirtilen bilgilerinizi doldurup, ilgili formun altında yer alan işbu katılım koşulları ve üyelik belgesini kabul ettiğinizi gösterir kutucuğu işaretleyerek KAYDOL tuşuna basmanız durumunda üyeliğiniz başlamış olacaktır.

Programa üyelik işleminiz sırasında adınız, soyadınız, cep telefonunuz, e posta adresiniz ve programın temel amaçlarından biri olarak doğum gününüz size özel indirimler sağlanabilmesi amacıyla doğum tarihi bilginiz sizlerden talep edilecektir. Bu bilgilerden doğum tarihi bilgisi dışındaki kimlik ve iletişim bilgileri programa katılım için zorunlu olarak sizlerden talep edilmektedir. Doğum tarihi bilgisi ise paylaşmanız durumunda program kapsamında doğum günlerinizde sizlere özel indirimler oluşturulması için meşru menfaatlerimiz çerçevesinde kullanılacaktır. Burada belirtilen tüm kişisel veriler 6698 sayılı kanunun 5/2 maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki gerekçesine bağlı olarak işlenecektir. Detaylar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Program’a üyelik, Katılımcı için tamamen ücretsiz olacaktır.

PALMİYE Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda durumu ve güncel iletişim kanalını PALMİYE’ye bildirmekle yükümlüdür.

PROGRAM NELERDEN OLUŞUYOR?

PALMİYE, Program’la ilgili herhangi bir durumda (örneğin, satın alma, değişim veya iade, bağlantılı avantajların uygulanması vb.) herhangi bir Katılımcı’nın kimliğini doğrulama hakkını saklı tutar.

PALMİYE SADAKAT PROGRAMINA üye olduğunuzda, PALMİYE CARD sahibi olacaksınız;. Kart sahipleri olarak

Hoş Geldin Kampanyası / 250 TL Hediye Çeki Uygulaması

L’Occitane mağazalarından veya loccitane.com.tr adresinden yapacağınız 750 TL ve üzeri ilk alışveriş sonrası 250 TL Hediye Çeki kazanırsınız.* 250 TL Hediye Çeki alışverişinizden sonraki gün itibariyle geçerli olup, 60 günlük süre içerisinde yapacağınız ilk alışverişinizde tek bir faturada geçerlidir.** Hediye çeki tarafınıza email ve SMS yolu ile iletilir.

*Hoş Geldin Hediye Çeki ilk siparişiniz ile aynı gün uygulanamaz ve geçerlilik süresi 60 gündür.

**Hoş Geldin Hediye Çeki aynı dönemde uygulanan diğer indirim, kampanya ya da promosyonlarla birleştirilemez. Fiyat avantajlı setler, indirimli ürünler, bağış mekanizmalı ürün ya da setler bu kampanyaya dahil değildir.

Doğum Günü İndirimi Uygulaması

Doğum günü ayınızda yapacağınız tek bir alışverişte geçerli %15 Doğum Günü İndirimi!

Doğum günü indiriminiz, L’Occitane mağazalarından veya loccitane.com.tr adresinden, doğum ayınız içerisinde herhangi bir gün yapacağınız tek seferlik alışverişte geçerlidir.*

*Doğum günü indirimi uygulaması ilk alışverişinizde geçerli değildir. Bu indirim aynı dönemde uygulanan diğer indirim, kampanya ya da promosyonlarla birleştirilemez. Fiyat avantajlı setler, indirimli ürünler, bağış mekanizmalı ürün ya da setler bu kampanyaya dahil değildir.

Doğum günü indiriminden yararlanabilmek için cep telefonu bilgilerinizin sistemde kayıtlı olması gerekmektedir.

Ücretsiz El ve Cilt Bakımı Uygulaması

İnternet sitemizden alacağınız randevu ile seçtiğiniz herhangi bir mağazamızda ücretsiz el veya cilt bakımı yaptırarak ürünlerimizi deneyimleyebilir ve uzmanlarımız tarafından yapılacak konsültasyon ile cildiniz için en doğru ürünleri keşfedebilirsiniz.

Uzmanlarımız öncelikle cildinizi analiz ederek ürünleri cildinizde deneyecek ve konsültasyon ardından uygun deneme boy ürünleri vererek takibini sağlayacaktır. Bu hizmetimiz ücretsiz olarak verilmektedir.

Hediye Para Puan Uygulaması

L'Occitane mağazalarından veya loccitane.com.tr adresinden yapacağınız İlk alışverişinizden itibaren her alışverişte Hediye Para Puan kazanma ve kullanma imkanı kazanırsınız.

Hediye Para Puan, harcadığınız tutarın %5'i kadar kazanılır ve alışverişlerinizde kullanılabilir.* Kazanılan Hediye Para Puanlar bir sonraki takvim yılının 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir.

*İndirim ve kampanya döneminde yapacağınız alışverişlerde Hediye Para Puan kazanılamaz. Hediye Para Puanlar sadece L'Occitane mağazalarından veya loccitane.com.tr adresinden yapacağınız alışverişlerde geçerlidir. Para puanlarınızın tamamını internet sitemizde kullanabilirsiniz. Mağazalarımızda para puan kullanımı için ise puan tutarının minimum 2 katı alışveriş yapmanız gerekmektedir.

L'Occitane Exclusive Üyelik Uygulaması

Üyelik tarihiniz itibari ile, son 18 ay içerisinde yapacağınız alışveriş tutarı 30.000 TL ve üzeri olduğu takdirde "L'Occitane Exclusive Üye" ayrıcalıklarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

L'Occitane Exclusive Üye olarak yapacağınız tüm alışverişlerde harcadığınız tutarın %15'i kadar Para Puan kazanırsınız.* Kazanılan Hediye Para Puanlar bir sonraki takvim yılının 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir.

*İndirim ve kampanya döneminde yapacağınız alışverişlerde Hediye Para Puan kazanılamaz. Hediye Para Puanlar sadece L'Occitane mağazalarından veya loccitane.com.tr adresinden yapacağınız alışverişlerde geçerlidir. Para puanlarınızın tamamını internet sitemizde kullanabilirsiniz. Mağazalarımızda para puan kullanımı için ise puan tutarının mnimum 2 katı alışveriş yapmanız gerekmektedir.

Katalog, broşür, yazılı ve basılı görsellerde, internet sitemizde yer alan fiyat, indirim, kampanya ve hediye puanlara ilişkin bilgiler, uygulamalar, puan uygulamaları, PALMİYE karta bağlı uygulamalar önceden haber verilmeksizin şirketimizce her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilir ve/veya kaldırılabilir.

İşbu üyelik ilişkisinin kapsamı perakende satışlar ile sınırlıdır. Üyeler, fiziki bir mağazadan belirli bir adedin üstünde ürün almak istediğinde, mağaza personeli işlemi mağaza üzerinden değil Perakende Toplu Satış PALMİYE veya Perakende Toplu Satış mağazaları üzerinden gerçekleştirecekler ve üye/ müşteriden ödemeyi PALMİYE banka hesabına IBAN’a havale olarak tahsil edeceklerdir. Anılan tür satışlar bu programın kapsamı dışındadır ,

Sadakat programı üyelerinin satış işlemi özelinde, günlük, aylık ve yıllık kazanabileceği üst indirim limitleri mevcuttur. PALMİYE bu baremlerde değişiklik yapma hakkına veya bu baremlere ulaşan müşterilerin puan harcama/kazanma gibi fonksiyonlarına kısıtlama getirme hakkına sahiptir.

PALMİYE SADAKAT PROGRAMI ücretsizdir. PALMİYE tek taraflı olarak her zaman ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

PALMİYE SADAKAT PROGRAMI üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.'den, Üye'ye imkan sağlanamamasından dolayı PALMİYE sorumlu tutulamaz.

Üye PALMİYE SADAKATB PROGRAMI kapsamında kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.

ÜRÜNLERİN İADESİ VE/VEYA DEĞİŞİMİ İÇİN PROSEDÜRLER

İndirimli ürünlerin değişim ve iadesinde müşteri tarafından ödenen indirimli ücret esas alınır.

PROGRAM’DAN AYRILMA

Program üyeliğini iptal etmek isteyen üyelerin PALMİYE kullanıcısı olarak kullandıkları PALMİYE SADAKAT programı üyelik hesapları da iptal edilecektir.

Bu bağlamda, aşağıdaki kanallar aracılığıyla Katılımcı Program aboneliğini iptal edebilir ve sonuç olarak kullanıcı olmaya ilişkin iptal sürecini işletebilir:

kvkk@loccitane.com.tr adresine e-posta göndererek

Katılımcı bir kez iptal sürecini işlettiğinde gerektiğinde daha sonra geri getirilmesi mümkün olmamak üzere varsa geçmiş alışverişlerinden sağladığı ve kullanmadığı avantajlarının tümünü kaybedecektir.

Eğer Katılımcı e-posta adresi ve telefon numarasına ilişkin olarak kişisel verilerini silme hakkını kullanırsa PALMİYE SADAKAT programı üyeliği kendiliğinden iptal olacak ve sonuç olarak varsa geçmiş alışverişlerinden sağladığı ve kullanmadığı avantajlarının tümünü kaybedecektir.

PALMİYE Program’ın avantajlarından uygun olmayan şekilde faydalanan Üyelerin hileli veya şüpheli davranışlarını tespit etmesi halinde uygun olan hukuki yola başvurma hakkını saklı tutar.