{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no", "memberTypes": "Logged Out" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": { "pageType": "Homepage", "pageBreadcrumb": "Ana Sayfa>" } }
{ "type": "gtmStart" }

Bu web sitesi alışveriş deneyiminizi arttırmak amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın. “KABUL EDİYORUM” butonuna tıklayarak ya da web sitesini kullanmaya devam ederek çerez ilkelerimizi kabul etmiş sayılırsınız.

Bu web sitesi, alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktadır. "kabul ediyorum" ı tıklayarak veya bu web sitesini kullanmaya devam ederek, çerezler politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.

SEPETİM
Sepet
ARA TOPLAM
ÜCRETSİZ KARGO
İstanbul içine ortalama 3 iş günü, İstanbul dışına ortalama 5 iş günü içinde ulaştırılacaktır.
SEPETİ GÖRÜNTÜLE
500 TL ve ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

PALMİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (L’OCCITANE olarak anılacaktır)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.​

Kişisel Verileriniz, Elde Edilme Yöntemleri ve İşlenme Amaçları
Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, Provence Beauty Club Card üyeliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e bülten üyeliğiniz, Müşteri Hizmetleri ile telefonda yaptığınız görüşmeler/paylaşımlar, web sitesinde doldurduğunuz iletişim veya randevu formları vasıtasıyla, L’OCCITANE’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette L’OCCITANE ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda otomatik olarak doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, cinsiyet) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), L’OCCITANE faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, L’OCCITANE tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında; Spa hizmeti için web sitemiz üzerinden doldurduğunuz randevu formunda yer alan bilgiler ise Spa hizmetini alabilmeniz için randevu organizasyonu için açık rızanıza istinaden, yine  doğum tarihi bilginiz ise size özel kampanya sunulabilmesi için açık rızanıza istinaden işlenecektir. Yanı sıra e-bülten üyeliğine katılımız durumunda sizlerden alınacak kimlik ve iletişim bilgileriniz de açık rızanıza istinaden işlenebilecek ve sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilecektir. 

Başlıca veri işleme amaçlarımız;
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler
Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (SMS, e-posta) gönderebilmek için onay talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik koşullarını kabul ettikten sonra, uygun bulduysanız işbu aydınlatma metni uyarınca açık rıza için ilgili kutucukları işaretlemek ve kaydol tuşuna basmak suretiyle;  izin süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Kimlik (Ad, Soyad) ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek kaydol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

Verilerin Paylaşımı
L’OCCITANE tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, şirketimizin bünyesinde bulunduğu L’OCCITANE şirketler grubuna, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin temini için hizmet aldığımız, kargo, banka, bilgi işlem hizmetleri firmaları, SMS ve e-mail gönderimi için hizmet alınan firmalar, mali denetim firmaları, anket firmaları gibi iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde aktarılabilecektir. Spa hizmetinden faydalanmak istemeniz durumunda bu hizmeti sunacak olan iş ortağımıza ise açık rızanız olması durumunda aktarılabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız
İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.loccitane.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından L’OCCITANE’a daha önce bildirilen ve L’OCCITANE’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde kvkk@loccitane.com.tr adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden L’OCCITANE’a iletmeniz durumunda L’OCCITANE, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, L’OCCITANE tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.loccitane.com.tr web sitesinde yer alan KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI ’nı inceleyebilirsiniz
 

PALMİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  (VERİ SORUMLUSU)
ADRES : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:11 D:2 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON : +90 0212 245 85 95
MERSİS : 0720051198000129
WEB ADRESİ: www.loccitane.com.tr